Termeni si Conditii

Move Design Studio este denumirea comerciala a S.C NEAGA INVEST SRL,  30728074, J01/725/2012, Str. Septimius Severus 22 B, Alba Iulia, jud. Alba, Romania.

www.movedesignstudio.ro este preocupat în mod constant de asigurarea unei protecții ridicate a persoanelor cu privire la prelucrările de date cu caracter personal pe care le efectuează, și implicit cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Acestă Politică de Confidențialitate are rolul de a vă informa cu privire la  modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal de către operator.

S.C NEAGA INVEST SRL este compania ce administreaza acest site si poate prelucra datele dvs. cu caracter personal (cunoscute și sub denumirea de informații personale) din mai multe motive, de la resurse umane, emitere facturi până la informații legate de vizitatori, pentru a numi doar câteva.

În această secțiune a site-ului nostru web, veți găsi informații despre modul în care operatorul prelucrează datele cu caracter personal, despre drepturile dvs. atunci când operatorul vă prelucrează datele personale și despre echipa noastră de responsabili cu protecția datelor (DPO).

Pentru mai multe informații despre utilizarea noastră de cookie-uri, vă rugăm să accesați Politica de utilizare a cookie-urilor.

NEAGA INVEST SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate/manuale pentru următoarele scopuri:

EVIDENȚĂ CLIENȚI;

RELAŢII CU CLIENŢII;

FACTURARE/LIVRARE;

ÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR LEGALE .

În raport cu scopurile de mai sus societatea noastră prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

NUME, PRENUME,  ADRESA EMAIL,  NUMĂR  TELEFON.

Furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară. Dacă nu sunt furnizate datele personale solicitate nu vom putea crea oferta, emite factura, livra produsul, etc.

NEAGA INVEST SRL nu prelucrează date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificare unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

Toate informațiile pe care ni le furnizați sunt stocate pe serverele deținute și administrate de către operator în România.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate în conformitate cu legislația arhivistică aplicabilă.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanei vizate/reprezentanților legali ai acesteia, împuterniciți ai operatorului, autoritatea judecătorească, organe de urmărire penală si alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiaţi de dreptul de acces, la rectificare, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucării, la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și de dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă la adresa: contact@acclame.ro.

Totodată, aveţi posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1.

În același timp, fără a aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentul 2016/679 care le au fost încălcate.

ACCLAME SRL poate actualiza actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal sau ale cadrului legal. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să consultați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

NEAGA INVEST SRL

CIF: 30728074
Reg. com.: J01/725/2012

Adresa: Str. Septimius Severus 22 B, Alba Iulia, jud. Alba

movedesignstudioalba@gmail.com